**กรุณากรอกเบอร์โทรของท่านให้ถูกต้องทั้งสองช่อง
เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง**

Eco Car

Toyota Yaris 2018

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 4 ประตู
– ระบบปรับอากาศ
– เครื่องเล่นซีดี , Bluetooth
– ระบบเบรก ABS, EBD
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่1เป๋าเล็ก
– แก๊สโซฮอล 91
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง

จากราคา 1,400 บาท / วัน

เหลือ 900 บาท / วัน
(เงินประกัน 3,000 บาท)

Economy Car

Toyota Yaris 2020

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 4 ประตู
– ระบบปรับอากาศ
– เครื่องเล่นซีดี , Bluetooth
– ระบบเบรก ABS, EBD
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่1เป๋าเล็ก
– แก๊สโซฮอล 91
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง

จากราคา 1,500 บาท / วัน

เหลือ 1,000 บาท / วัน
(เงินประกัน 3,000 บาท)

Economy Car

Toyota Vios 2020

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 4 ประตู
– ระบบปรับอากาศ
– เครื่องเล่นซีดี , Bluetooth
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก ABS
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– แก๊สโซฮอล 91
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง

ราคา 1,000 บาท / วัน
(เงินประกัน 3,000 บาท)

Compact Van

Honda Jazz 2017

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 5ประตู
– ระบบปรับอากาศ
– เครื่องเล่นซีดี, Bluetooth
– แก๊สโซฮอล 91
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก ABS
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง

ราคา 1,000 บาท / วัน
(เงินประกัน 3,000 บาท)

Compact Van

Honda Jazz 2018

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 5ประตู
– ระบบปรับอากาศ
– เครื่องเล่นซีดี, Bluetooth
– แก๊สโซฮอล 91
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก ABS
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง

จากราคา 1,400 บาท / วัน

เหลือ 1,000 บาท / วัน
(เงินประกัน 3,000 บาท)

Compact Van

Honda HR-V 2017

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 5ประตู
– ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ
– เครื่องเล่นซีดี, Bluetooth
– แก๊สโซฮอล 91
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก ABS
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง
– กล้องถอยหลัง

ราคา 1,500 บาท / วัน
(เงินประกัน 5,000 บาท)

Compact Van

Toyota CH-R 2018

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 5ประตู
– ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ
– เครื่องเล่นซีดี, Bluetooth
– แก๊สโซฮอล 91
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก ABS,EBD
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง
– กล้องถอยหลัง

ราคา 1,500 บาท / วัน
(เงินประกัน 5,000 บาท)

Compact Van

Toyota Altis 2018

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร
– 4 ที่นั่ง
– 4 ประตู
– ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติ
– เครื่องเล่นซีดี, Bluetooth
– แก๊สโซฮอล 91
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก ABS,EBD
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง
– กล้องถอยหลัง

ราคา 1,500 บาท / วัน
(เงินประกัน 5,000 บาท)

Compact Van

Honda Mobilio 2017

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
– 7 ที่นั่ง
– 5 ประตู
– เครื่องเล่นซีดี, Bluetooth
– ระบบปรับอากาศ
– 2 กระเป๋าใบใหญ่
– แก๊สโซฮอล 91
– พวงมาลัยพาเวอร์
– ระบบเบรก abs
– เซ็นเซอร์กันชนหลัง

ราคา 1,200 บาท / วัน
(เงินประกัน 5,000 บาท)

Full Size SUV

Mitsubishi Pajero 2017

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 2.4 ลิตร
– 7 ที่นั่ง
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 4ประตู
– ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
– 3กระเป๋าใบใหญ่
– เครื่องยนต์ดีเซล
– ระบบเบรก ABS, ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
– ระบบนำทาง Navi
– กล้องถอยหลัง, เซ็นเซอร์กันชนหลัง

ราคา 2,000 บาท / วัน
(เงินประกัน 5,000 บาท)

Full Size SUV

Toyota Majesty 2020

– เกียร์อัตโนมัติ
– เครื่องยนต์ 3.0 ลิตร
– 11 ที่นั่ง
– ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
– 4ประตู
– ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
– 3กระเป๋าใบใหญ่
– เครื่องยนต์ดีเซล
– ระบบเบรก ABS, ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
– ระบบนำทาง Navi
– กล้องถอยหลัง, เซ็นเซอร์กันชนหลัง

ราคา 3,000 บาท / วัน
(เงินประกัน 5,000 บาท)

เงื่อนไขและข้อตกลงการเช่ารถ บริษัท 546 จำกัด

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่าเอง
 2. ผู้เช่าจะต้องใช้ขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฏหมายเท่านั้น
 3. ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในระหว่างรถยนต์ที่เช่าไปโดยผู้เช่าหรือบุคคลอื่นได้นำไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติผิดข้อบังคับของเจ้าเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใด ๆ
 4. ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ที่เช่าไปเช่าช่วงมอบหรือโอนให้บุคคลอื่นไปขับขี่เป็นอันขาด

 

ประกันคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

ประกันภัยที่มีค่าเสียหาย

ประกันภัยที่มีค่าเสียหาย เป็นประกันภัยที่มาพร้อมกับการเช่ารถ ในวงเงิน 10,000 บาท ยกเว้น ยางอะไหล่รถยนต์ ในกรณีรถเช่าเกิดความเสียหายเกินวงเงินที่ระบุไว้ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบจ่ายส่วนต่างค่าซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมที่กำหนดเท่านั้น

ประกันภัยบุคคล

ประกันภัยบุคคล เป็นประกันภัยที่คุ้มครองกรณีการเกิดอุบัติเหตุกับผู้เช่าและบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะให้ความคุ้มครองถึงบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ตามประกันภัยของรถแต่ละคัน

ประกันการโจรกรรม

ประกันการโจรกรรม เป็นการจำกัดความรับผิดชอบของผู้เช่าในกรณีรถถูกโจรกรรม หรือเกิดความเสียหายจากความพยายาม  โจรกรรมให้เหลือเพียงค่าเสียหายในวงเงิน 10,000 บาท และผู้ให้เช่าจะไม่คุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับขณะเกิดการโจรกรรม

การซื้อประกันคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ผู้เช่าสามารถซื้อความคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบจากบริษัท 546 จำกัด ในราคา 200 บาทต่อวัน โดยคุ้มครองความเสียหายอัน เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุร่วมถึงผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างจากวงเงินคุ้มครองที่บริษัทตั้งไว้  เว้นแต่ ความกระทำผิดผู้ขับขี่ฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญา เช่น ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ เติมน้ำมันผิดประเภท หรือใช้สารเสพติด หรือดื่มสุราขณะขับขี่

 

การบริการและค่าธรรมเนียมในการให้บริการเพิ่มเติม

 1. ณ เวลารับรถ บริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่ามัดจำรถ ตามประเภทของรถ ดังนี้

ขนาดรถ 1,200CC – 1,600CC  ค่ามัดจำ จำนวน 3,000 บาท

ขนาดรถ 1,800CC – 3,000CC  ค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาท

 1. ระยะเวลาในการเช่ารถยนต์ การเช่ารถยนต์คิดเป็น 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วันนับจากผู้เช่าได้รับรถยนต์และส่งคืนภายในเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถส่งคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที หากยังมิได้นำรถที่เช่าส่งคืน เลยกำหนดเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง กรณีเกินกว่ากำหนดคิดชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 6 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
 2. การยกเลิกการจองรถ จะต้องบอกยกเลิกก่อน 1 สัปดาห์ เพื่อคืนเงินจอง
 3. สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับรถก่อนหรือหลังเวลาทำการ จะคิดค่าบริการเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

หลัง 20:01 – 24:00 น. คิดค่าบริการ 200 บาท

หลัง 05:01 – 08:00 น. คิดค่าบริการ 200 บาท

 1. รถเช่าจะส่งพร้อมกับน้ำมันเต็มถังและจะต้องคืนน้ำมันเต็มถัง มิฉะนั้นผู้เช่าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าเติมน้ำมันและค่าบริการเมื่อส่งคืนรถ ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน
 2. ผู้ให้เช่าจะให้บริการรับส่งรถในพื้นที่ ที่ให้บริการไว้เท่านั้น ถ้าต้อการรับส่งนอกพื้นที่ให้บริการ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 546 จำกัด
 3. ข้อมูลการรับส่งรถ หากผู้เช่ากำลังเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงเวลาเดินทางของท่าน อย่างน้อง 2 ชั่วโมง ถ้าหากไม่แจ้งให้เราทราบไม่สามารถรับผิดชอบผลกระทบจากการเดินทางของท่านได้

ทั้งนี้ในวันและเวลาที่เช่าตามสัญญานี้ ผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ตามรายการการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่ได้แนบติดกับสัญญานี้ เป็นการถูกต้อง เรียนร้อยแล้วก่อนปล่อยรถให้แก่ผู้เช่าไป หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าริบเงินประกันได้ทันทีและยินยอมให้ ผู้ให้เช่าฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหาย

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจองและรับรถ

 • หนังสือเดินทาง (ต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไทย)
 • ใบอนุญาตขับขี่สากล (ต่างประเทศ) / ใบอนุญาตขับขี่ (ไทย)
 • เอกสารยืนยันการจอง / หลักฐานการโอนเงิน
 • บัตรเครดิต
Empty tab. Edit page to add content here.